Facebook Pixel
Guro & Guru

Flau av egne foreldre

Guro & Guru
Guro & Guru
En lytter føler skam for å vise frem foreldrene til kjæresten. Caspar spør. Hvor er du flau? Og snakker om skammens mange lag. Og Guro forteller en historie som gjør at hun blir overmannet av en stor skamfølge på direkten.
Guro & Guru
Ikke spilt