Facebook Pixel
Guro & Guru

Jeg avskyr mamma

Guro & Guru
Guro & Guru
"Hva er dybden i at min mor er "perfekt" for meg når jeg askyr å ha henne i livet mitt", spør en 32-åring. Caspar og Guro snakker om grensesetting, kontakt med ressurser og samspill. 
Guro & Guru
Ikke spilt