Facebook Pixel
Hej Ekonomi

11. Vett och etikett

Hej Ekonomi
Hej Ekonomi
Det finns många, både skrivna och oskrivna, regler i samhället som om hur man vara och bete sig för att alla ska kunna trivas och ha det bra tillsammans. Det mest klassika exemplet väl kanske bordskick, men finns det vett och etikett kring pengar också? Hanna testar Erik genom att fråga om hur han skulle agera i olika situationer
Hej Ekonomi
Ikke spilt