Facebook Pixel
Helhjerta

Helhjerta

Helhjerta

Om Helhjerta

Helhjerta er en podkast om menneskemøter og helse.

Den har etablert seg som en populær podkast hvor du møter mennesker i helsetjenesten som forteller om jobben og historien sin, i en varm og helhjerta samtale med Heidi Skutlaberg Wiig.

Du får høre sterke og engasjerende historier fra både helsepersonell, pasienter og pårørende med ulik bakgrunn og erfaring.

Heidi har jobbet på Akershus universitetssykehus i 30 år, de siste 15 årene som kreftsykepleier og veileder i Palliativt team. Hun har nå ansvar for klinisk kommunikasjon i avdeling for kompetanse og utdanning og er mye brukt som foredragsholder.

Personer som blir omtalt i pasienthistorier og lignende er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.

Episoder

2023

Ikke spilt