Til podkasten
av Kompetansebroen
Helhjerta

Kommunale akutte døgnenheter

Beskrivelse

Hva er kommunale akutte døgnenheter og hvordan fungerer de? Oppfyller de funksjonen de var tiltenkt og hva kan forbedres? Hør om samhandling, brukermedvirkning og hvilke erfaringer pasienter, pårørende og medarbeidere i helsetjenesten har gjort. Anne-Kari Johannessen er anestesisykepleier, førsteamanuensis ved OsloMet og seniorforsker ved HØKH, Ahus.

Detaljer

Episode 51

av Kompetansebroen