Hos Peder

Kristine og Harald: En ny vending (6:9)

Beskrivelse

Kristine og Harald har blitt flinkere til å se hverandres behov og er svært innstilte på å få forholdet til å fungere. Peder synes dette lover godt og håper på å fortsette å bygge videre på det gode arbeidet de har gjort.

Detaljer

Episode

av NRK