Hos Peder

Kristine og Harald: Optimisme (2:9)

Beskrivelse

Det er andre time hos Peder for Kristine og Harald. I forrige time ble det tydeligere for Peder at de to er ganske forskjellige mennesketyper, i tillegg til at de har ulikt religiøst ståsted. Hun er følelsesstyrt, mens han er mer akademisk orientert i sin tilnærming til verden. Kristine og Harald har satset mye på dette forholdet, så Peder håper de kommer et skritt videre i dag.

Detaljer

Episode

av NRK