Facebook Pixel
HRprat

Diskriminering av foreldre i arbeidslivet

Beskrivelse

Hvordan behandles egentlig arbeidende foreldre i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon? Hva kan HR-ledere gjøre for å unngå diskriminering?

Vi har tatt en prat med Eirin Pedersen som er prosjektleder og bidragsyter på rapporten «Diskriminering av foreldre i arbeidslivet- forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling». Denne rapporten ble lansert tidligere i år, på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun jobber som forsker hos Oslo Met.

Kategorier