Facebook Pixel
i Bjørvika

En tidsreise til vanns gjennom kulverten

i Bjørvika
i Bjørvika

Med beliggenhet langs fjordkanten er vann en naturlig del av Bjørvika. Likevel har ikke vannet alltid vært like tilgjengelig for folk flest. Hvordan kan man sørge for det? 

Vi blir med Anne Marte Archer fra Akerselva trebåtforening på rotur med historieformidler Leif Gjerland og Kjell Kalland fra HAV Eiendom. 

i Bjørvika
Ikke spilt