Facebook Pixel
i Bjørvika

Kan Grønliakaia bli østkantens fjordby?

i Bjørvika
i Bjørvika

Det spør kultursosiolog Knut Schreiner i Rodeo arkitekter i denne episoden. Sammen med HAV Eiendom ønsker han dine innspill i medvirkningsprosessen for Bjørvikas neste utbyggingsområde. Hør mer om prosessen og hvordan du kan bidra i denne episoden. i Bjørvika
Ikke spilt