Facebook Pixel
Jørgen og Nina prater om manus

Episode 2: Hva er kvalitet?

Jørgen og Nina prater om manus
Jørgen og Nina prater om manus
Hva er kvalitet? I denne episoden diskuterer vi kvalitetsbegrepet. Hva skiller egentlig en god bok fra en dårlig bok? Og hvem bestemmer hva som er kvalitet? Forfatteren selv, redaktørene, anmeldere, lesere, eller Kulturrådet og forfatterforeningene? Og trenger vi egentlig snakke om "kvalitet" i det hele tatt?
Jørgen og Nina prater om manus
Ikke spilt