Facebook PixelKAI-podden | Lytte på Podplay

KAI-podden

KAI-podden

Om podkasten KAI-podden

Hør professor og programleder Lars Inge Terum snakke med forskere, politikere og andre om arbeidsinkludering i denne podcasten. Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Kategorier

Om podkasten KAI-podden

Hør professor og programleder Lars Inge Terum snakke med forskere, politikere og andre om arbeidsinkludering i denne podcasten. Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Kategorier