Facebook Pixel
KÅKÅ

KÅKÅnomics - LIVE: Den store ulikhetsdebatten

Beskrivelse

Fra KÅKÅnomics 2021

Hvor stort problem er ulikhet egentlig, i et av verdens rikeste og likeste land? Trenger vi ikke litt ulikhet for å løpe fortere og gi liv til drømmene? Burde ikke den norske ulikhetsdebatten heller handle om ulikhetskrisen i verden?

Jo, mindre forskjellene er, jo lettere er det å få øye på dem. Kanskje er det derfor ulikhetsdebattene stadig hjemsøker oss. Inntektsforskjellene i Norge er små sammenlignet med andre land, og de holder seg lave. Men det er økning i halene. Vi har fått flere som defineres som fattige. Flere barn som lever i lavinntektsfamilier. Og vi omgir oss med stadig flere rikinger, stadig flere milliardærer, også i Norge. Formue-ulikheten øker.

Hva kan vi gjøre, hvis vi ønske å redusere ulikheten her hjemme? Handler det om skatt, handler det om fagforeninger, handler det om innvandring, handler det om skole? Vi tar den store ulikhetsdebatten.

Deltagere:
– Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi og dekan ved HHUiS
– Kalle Moene, professor emeritus samfunnsøkonomi UiO og leder av ESOP (Equality, Social Organization and Performance)
– Eirin Sund, leder LO Rogaland

Ordstyrer: Lars Helle, tidl sjefredaktør Aftenbladet, kommende stabsredaktør Dagbladet