Facebook Pixel
KÅKÅ

KÅKÅnomics - LIVE: Hvordan bli en økonomisk superkvinne?

Beskrivelse

Fra KÅKÅnomics 2021

Vil du ha høyere lønn? Kvinner har til alle tider hatt lavere lønn enn menn. Hvorfor er det slik? Og hva kan du gjøre med det? Få gode råd til hvilke grep du kan ta for å forhandle deg til høyere lønn og hør hvorfor det fortsatt er et tabu for mange kvinner å snakke om penger. Og hva slags erfaringer har unge kvinner?

Innledning og moderasjon ved Anita Hoemsnes, kommentator DN, ute med boka «Penga og livet. Ta grep om egen økonomi – bli en økonomisk superkvinne».

Deltagere:
– Mari Rege, professor samfunnsøkonomi ved HH UiS med arbeid og utdanning som forskningsfelt
– Live Olsen Hølmo, markedsansvarlig for Econa Ung, som har gjort en del forskning sammen med Core-senter for likestillingsforskning om økende lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter at kvinner får barn.