Facebook Pixel
KÅKÅ

KÅKÅnomics - LIVE: Hvordan lønne lærere og sykepleiere?

Beskrivelse

Tid: Lørdag 30. oktober, kl. 17:00 – 18:00
Sted: Gaffel og karaffel, Festsalen


KÅKÅnomics 2021 inviterer en sykepleier og en lærer til selv å foreslå hvordan de kan og bør lønnes i et fremtidig, bærekraftig norsk samfunn. Innlederne er riktignok også ledere av hvert sitt forbund, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet. De innleder til et lite panel av samfunnsøkonomer som forsker på arbeidsmarkedet. I kjølvannet av koronakrisen, hvor sykepleierne og lærerne var blant dem som tok støyten, er det naturlig å følge opp med en generell debatt om hvordan vi som samfunn kan og bør verdsette arbeidet deres. Dessuten kan debatten nå tas med forslagene i ny regjeringsplattform på bordet.

Innledninger ved:
– Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder for Utdanningsforbundet i Rogaland
– Aud Hølland Riise, sykepleier og fylkesleder fos Sykepleierforbundet

Deltagere:
– Mari Rege, professor samfunnsøkonomi HH UiS, forsker bl.a. på arbeids- og adferdsøkonomi
– Ola Kvaløy, dekan og professor samfunnsøkonomi HH UiS, forsker bl.a. på organisasjons- og adferdsøkonomi

Ordstyrer: Odd Magne Bakke