Facebook Pixel
KÅKÅ

KÅKÅnomics - LIVE: Renters rente: Satans verk!

Beskrivelse

Tid: Onsdag 27. oktober, kl. 18:00-19:00
Sted: Påfyll

Deltagere:

– Joar Haga, førsteamanuensis VID, fakultet teologi, diakoni og ledelsesfag
– Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets
– Siri Valseth, førsteamanuensis HH UiS

Ordstyrar: Kristin Aalen, journalist og redaktør kulturkritikk.no

I Noreg i dag går nullrente og ågerrente hand i hand. Styringsrente frå sentralbanken er nesten lik null, mens rente på kredittkortgjeld kan vere skyhøg. Kva gjer dette med oss?

På papiret er det forbod mot rente i islam, medan jødane tidleg såg motsett på dette. I kristne land var rentene gradvis «sleppte fri»; så seint som i 1888 vedtok Stortinget «Rentefodens Frigivelse» – men heldt fast på forbodet mot ågerrenter.

Kva meiner Paven og Taliban om renter i dag? Kva med Den norske kyrkja? Og politikarane med omhu for dei kristne velgjarane? Og korleis vert renter fastsette? Har sentralbankar faktisk så mykje dei skal ha sagt i så måte? Kor høg må rente på eit lån forresten vera før det er rett og rimeleg å snakka om ågerrente?