Facebook Pixel
Kåkånomics – UiS podkast

Kåkånomics – UiS podkast

2 episoder
Utdanning

Kåkånomics – UiS podkast

2 episoder
Utdanning

Om Kåkånomics – UiS podkast

Hvert år i oktober arrangeres Nordens største økonomifestival, Kåkånomics, i Stavanger. Målet er å bringe økonomifaget, bredt definert, ut til folket. Nå tar vi dette også videre ut i podkastformat. I denne serien tar Ola Kvaløy og Silje Haus-Reve for seg aktuelle økonomi- og samfunnsspørsmål sammen med interessante gjester.

Ikke spilt