Facebook Pixel
Kaos & Kontroll

Hvorfor gjør vi ikke det som er bra for oss?

Kaos & Kontroll
Kaos & Kontroll
Cecilie gir gode råd. Da er det en episode igjen til sesong avslutning.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Kaos & Kontroll
Ikke spilt