Facebook Pixel
Kirkestua

Palmesøndag

Beskrivelse

Maria og Christine leser om Palmesøndag i Bibelen, og prøver å forstå hva teksten betyr. I tillegg finner de ut at dette er tidenes påskekrim!

Prest Petter Dille er gjest, og snakker om å vise mot både for 2000 år siden og i 2020 – og hvordan påsken blir i år uten de vanlige gudstjenestene.

Dagens tekst: Joh 12,12-24


Refleksjonsspørsmål: 

http://kirken.no/kirkestua 


Produsert for Den norske kirke.