Facebook Pixel
Kjærlighetsmønster

73. Hvorfor sier vi ja når vi har lyst å si nei?

Beskrivelse

Hvem  tilpasser du deg?  Hvem du sier ja til når du har lyst å si nei?  Og hvem tråkker stadig over dine grenser?

Når du slutter å tilpasse deg, og begynner å ta hensyn til dine egne behov og følelser - opplever du endelig selvaksept.