Facebook Pixel
Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

5 episoder
Utdanning

Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

5 episoder
Utdanning

Om Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

Hva er en god hjelper? Hva er kjernen i en god hjelperrolle? Praksishverdagen til helse- og sosialprofesjonene har blitt stadig mer kompleks, og kravene til fleksibilitet øker. I denne podkasten snakker vi om viktige dilemmaer som hjelperen blir stilt overfor, og om fire kjerneroller som illustrerer hvordan denne tilpasser hjelperrollen til skiftende situasjoner. Ved forfatterne av bøkene: Den profesjonelle hjelperrollen (2021) og Vernepleierens kjerneroller (2016) - Ole David Brask*, May Østby** og Atle Ødegård*, begge Fagbokforlaget. *Høgskolen i Molde **Høgskolen i Østfold

Ikke spilt