Facebook Pixel
Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

5 episoder
Utdanning

Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

5 episoder
Utdanning

Om Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

Hva er en god hjelper? Hva er kjernen i en god hjelperrolle?

Praksishverdagen til helse- og sosialprofesjonene har blitt stadig mer kompleks, og kravene til fleksibilitet øker. I denne podkasten snakker vi om viktige dilemmaer som hjelperen blir stilt overfor, og om fire kjerneroller som illustrerer hvordan denne tilpasser hjelperrollen til skiftende situasjoner.

Ved forfatterne av bøkene:
Den profesjonelle hjelperrollen (2021) og Vernepleierens kjerneroller (2016) - Ole David Brask*, May Østby** og Atle Ødegård*, begge Fagbokforlaget.

*Høgskolen i Molde
**Høgskolen i Østfold
Ikke spilt