Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

Kjernepodden. En podkast om kjerneroller

Om denne podkasten

Hva er en god hjelper? Hva er kjernen i en god hjelperrolle? Kjernerollemodellen er inspirert av vernepleiernes praksishverdag, som krever en reflektert og fleksibel bevegelse mellom ulike hjelperroller. Modellen har vekket interesse også hos andre helse- og sosialprofesjoner, og vi ønsker her hjelpere og studenter med ulik fagbakgrunn velkommen til rollerefleksjoner. Ved forfatterne av boka Vernepleierens kjerneroller (Fagbokforlaget 2016) - Ole David Brask*, May Østby** og Atle Ødegård*. *Høgskolen i Molde **Høgskolen i Østfold

Kategorier

Om denne podkasten

Hva er en god hjelper? Hva er kjernen i en god hjelperrolle? Kjernerollemodellen er inspirert av vernepleiernes praksishverdag, som krever en reflektert og fleksibel bevegelse mellom ulike hjelperroller. Modellen har vekket interesse også hos andre helse- og sosialprofesjoner, og vi ønsker her hjelpere og studenter med ulik fagbakgrunn velkommen til rollerefleksjoner. Ved forfatterne av boka Vernepleierens kjerneroller (Fagbokforlaget 2016) - Ole David Brask*, May Østby** og Atle Ødegård*. *Høgskolen i Molde **Høgskolen i Østfold

Kategorier

En podkast fra Brask, Østby & Ødegård

Kjernepodden. En podkast om kjerneroller