Facebook Pixel
Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Barcelona vil lære av Bodø

Bodø kommune har Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass. Nå er byer langt lengre sør interessert i det som skjer i Sjøgata.

Og med "sør" snakker vi blant annet om Barcelona, som har vist stor interesse for arbeidet i Bodø.

Oppgraderingen av Sjøgata i Bodø er den første utslippsfrie anleggsplassen i landsdelen. Her har kommunen, gjennom klimakrav i anskaffelsen, fått entreprenøren til å stille med kun elektriske gravemaskiner.

− Vi gikk litt høyt ut og lurte på om det var det riktige å gjøre, men i Bodø gjør vi ikke ting halvveis. Da ble det at vi skulle ha Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass, sier Espen Kringlen, som er rådgiver for grønne anleggsplasser i kommunen. Han sier det ikke var vanskelig å få napp på anbudet.

− Vi fikk fire tilbud, og tre av dem tilbød helt utslippsfri maskinpark, sier Espen Kringlen.

Anleggsplassen i Sjøgata vil være viktig for å få erfaring med klimavennlige løsninger når byen skal i gang med et kjempestort byutviklingsprosjekt i årene som kommer. Flyplassen i Bodø, som ligger helt innpå bysenteret, skal flyttes lengre bort fra sentrum. Da åpner det seg et stort område som kan brukes til andre formål.

I denne episoden får du høre hvordan arbeidet kom i gang, og om hvordan kommunen har gått fram etter at beslutningen ble tatt. Og hvordan Barcelona ble interessert i arbeidet og hvordan byene samarbeider. Espen Kringlen deler også erfaringer fra arbeidet så langt, og kommer med tips til kommuner som vil komme i gang med utslippsfrie anleggsplasser.

Dette hører du om i denne episoden:

Råd og eksempler på gjennomføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser (Anskaffelser.no) https://anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/utslippsfrie-bygge-og-anleggsplasser

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – hva er mulig? Webinar arrangert av Miljødirektoratet, september 2022. https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2022/september/utslippsfrie-anleggsplasser-i-kommunene---hva-er-mulig/

Bodø kommune – ny by, ny flyplass https://nybybodo.no/ny-by-ny-flyplass/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Klimapodcast fra Miljødirektoratet
Ikke spilt