Facebook Pixel
Klimapodcast fra Miljødirektoratet

Klimaarbeidets tre dimensjoner

- Kommunene må se de personlige, politiske og praktiske dimensjonene av klimaarbeidet i sammenheng.

Det sier forskningsrådgiver Dina Hestad. Hun jobber for cChange, et selskap som leverer kunnskap og rådgiving om klimaomstilling. Hun har en doktorgrad om bærekraftig systemendring fra Universitetet i Oxford, og hun har vært med på å skrive en rapport om hva som skal til for å løse klima- og naturkrisen på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Dina Hestad sier at samfunnet ikke vil lykkes med en bærekraftig omstilling hvis vi kun snakker om de praktiske utfordringene og tekniske løsninger. Det er ofte denne dimensjonen som får mest oppmerksomhet når en utfordring skal løses. Men det er helt nødvendig å legge mer vekt på menneskers verdier og holdninger, og hvordan politikk og systemer fungerer eller ikke fungerer, sier hun. Her ser hun en viktig rolle for kommunene i å koble de praktiske, politiske og personlige dimensjonene i klimaarbeidet.

- Jo mer lokalt forankret du er, jo mer spesifikke prosjektene er, jo lettere er det å jobbe på tvers av de tre dimensjonene, sier Dina Hestad.

Dette hører du om denne episoden:

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

Klimapodcast fra Miljødirektoratet
Ikke spilt