Facebook Pixel

KnowHow EdTech – Podcasten om læring og teknologi

KnowHow EdTech – Podcasten om læring og teknologi

Om podkasten KnowHow EdTech – Podcasten om læring og teknologi

Interessert i læring og teknologi? Merete Løland fra Digital Academy i Statoil og Helene Gram i NETTOP, Universitetet i Stavanger, snakker om tema som opptar dem innenfor digital læringsteknologi, undervisning og utdanning. Med gjester. Tema er relatert til KnowHow Edtech-konferansen som de er med å arrangerer i Stavanger hvert år (nordicedge.org/edtech).

Kategorier

Om podkasten KnowHow EdTech – Podcasten om læring og teknologi

Interessert i læring og teknologi? Merete Løland fra Digital Academy i Statoil og Helene Gram i NETTOP, Universitetet i Stavanger, snakker om tema som opptar dem innenfor digital læringsteknologi, undervisning og utdanning. Med gjester. Tema er relatert til KnowHow Edtech-konferansen som de er med å arrangerer i Stavanger hvert år (nordicedge.org/edtech).

Kategorier