Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Åslaug Haga om kraftutbygging. Lønnsoppgjør med fersk Unio-forhandler. Møkkalass foran rådhuset.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Åslaug Haga, tidligere kommunalminister og nå sjef i Fornybar Norge, snakker om kommunenes ansvar for å sikre kraft, også kontroversiell vindkraft.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er i gang. Unio kommunes forhandlingsleder er den ferske lederen i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll. Han har vært lærer i 1.klasse så er han er klar for en krevende oppgave.

Er det en grei politisk ytring å tømme et lass møkk foran rådhuset?
Kontrollutvalget
Ikke spilt