Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Helseutgifter, ekstremismekommisjon og dessert i Trysil

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Ny rapport om helse- og omsorgsutgifter viser at yngre brukere koster mye. Kommunedirektører er bekymret.

Cathrine Thorleifsson, leder av ekstremismekommisjonen, forteller om den ferske NOU-en og kommunenes rolle i det forebyggende arbeidet.

Trysil-politikerne kuttet desserten for de gamle, men snudde.
Kontrollutvalget
Ikke spilt