Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Hvordan går det med bosetting av flyktninger, Nina Gran?

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kommunedirektør i Hamar, Osmund Kaldheim, om bosetting av flyktninger i hans kommune.
Fagsjef Nina Gran forteller at kommunene sier ja til 80 prosent av anmodningene.
Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt foreslår en ny lokaldemokratikommisjon.
Eventuelt: Kan man tegne sine egne stemmesedler.
Kontrollutvalget
Ikke spilt