Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Inntektssystemet spesial

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Regjeringen la tirsdag 14. mai fram forslag til revidert inntektssystem.
Kommunalminister Erling Sande (Sp) forklarer og forsvarer opplegget.

Kontrollutvalget hører med noen av kommunene som har slåss for mer skatteutjevning.

Kommunekjenner Håvard Moe fra KS Konsulent er gjest og kommenterer forslaget.
Kontrollutvalget
Ikke spilt