Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Kongebesøk i Randaberg, Jørn Rattsø om kommunal framtid, prideflagg eller ikke?

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Hvordan er det å få besøk av kongeparet? Ordfører Jarle Bø i Randaberg forteller om forberedelser og detaljerte tidsplaner.

Professor Jørn Rattsø har snakket om framtidsutsikter for kommunene på kommuneøkonomikonferansen. Han har ikke mistet troen på kommunene.

Prideflagging eller ikke diskuteres i blant annet Ålesund. Men prideflagget må kunne heises.
Kontrollutvalget
Ikke spilt