Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Lønnsoppgjør, inntektssystemet og Oslo. Aps landsstyre og skumle måker.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Fagforbundets leder Mette Nord om lønnsoppgjør, omstilling og etter- og videreutdanningsreform.

Finansbyråd Hallstein Bjercke frykter Senterpartiets hånd på endringer i inntektssystemet.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre til angrep på køyrekommuner.

Hvor skumle er måker?
Kontrollutvalget
Ikke spilt