Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Ny boligmelding, reparatørene kommer og bør russefeiringen begrenses?

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget har vært i Drammen hvor stortingsmeldingen om boligpolitikk ble presentert i Husbankens hovedkontor. Boligminister Erling Sande (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun snakker om meldingen. Drammensordfører Kjell Arne Hermansen (H) kommenterer.

Lokalpolitiker Marte Ulltveit-Moe (MDG) fra Kristiansand har skrevet bok om hvordan Norge kan bli et reparatørsamfunn. Hun har en utfordring til kommunene i den forbindelse.

Under eventuelt diskuterer vi hvorfor russefeiringen bør begrenses.
Kontrollutvalget
Ikke spilt