Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Sametingspresidenten om samefolkets dag, landsting i KS og møte med Bjørn Arild Gram.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Intervju med sametingspresident Silje Karine Muotka.
Hva skjer på landstinget i KS 13.-14. april?
Intervju med tidligere KS-leder Bjørn Arild Gram om hvordan Kommune-Norge ser ut fra Forsvarsdepartementet.
Kontrollutvalget
Ikke spilt