Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Sjeføkonom Torbjørn Eika og KS-konsulent Håvard Moe snakker kommuneøkonomi

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika ser på kommuneøkonomien med makroblikk.
Håvard Moe fra KS-konsulent spår hvordan denne runden med inntektssystemet vil ende.
Agnar oppsummerer konferansen for lavinntektskommunene.
Eventuelt: Skolesekkdebatten i nord.
Kontrollutvalget
Ikke spilt