Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen om PR og Finnmarks utfordringer. KI og muligheter for kommunene.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Vadsø-ordfører Wenche Pedersen er innkalt til Kontrollutvalget for å redegjøre for PR-stunt for tiltakssonen i Finnmark. Hun snakker også om fylkets utfordringer i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Fagsjef Tristan Rolstad i KS redegjør for en ny rapport om barrierer og muligheter for KI i kommunene.
Kontrollutvalget
Ikke spilt