Facebook Pixel
Kreftkompasset

Tone Bjørkvold – å miste Ida

Kreftkompasset
Kreftkompasset

Livet blir snudd opp ned for Tone og hele familien, den dagen datteren Ida Øye Bjørkvold får livmorhalskreft. Enda verre blir det etter et tilbakefall og beskjeden om at Ida ikke kan bli kreftfri. Etter denne dagen lever Tone tett på Ida. Gjennom fem år er hun med på kontroller, sykehusinnleggelser og er ofte hjemme hos Ida når hun er i leiligheten sin. De utvikler i løpet av denne tiden et varmt og nært forhold. I oktober 2021 klarer ikke kroppen til Ida mer, og hun dør. Nå må Tone finne ut hvem hun er uten Ida. Vi snakker om sorg og savn i en åpen og ærlig samtale om hvordan man lever videre etter å ha mistet det kjæreste man har.

Kreftkompasset
Ikke spilt