Til podkasten
av Thomas Ugelvik
Kriminologene

2 May-Len Skilbrei: Statsmakt, prostitusjon, seksuell vold

Beskrivelse

May-Len Skilbrei er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet i mange år i instituttsektoren, både i FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning og i det som i dag heter velferdsforskningsinstituttet Nova. May-Lens første forskningsinteresse var prostitusjonsforskningen. Siden 1990-tallet har hun studert kvinners erfaringer med prostitusjon og med kontroll- og hjelpeapparatet som er knyttet til prostitusjonen. Ettersom prostitusjonsmarkedet endret seg, førte denne interessen henne over i forskning på menneskehandel, som igjen førte henne videre over i forskning på migrasjon og innvandringspolitikk. For tiden handler forskningen hennes mest om temaet seksuell vold som politisk felt og rettsområde. Det får du vite mer om i denne episoden. 


May-Lens hjemmeside: May-Len Skilbrei - Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no)

May-Lens tekst som vi snakker om i episoden finner du her: Rape in the Nordic Countries; Continuity and Change; First Edition (uio.no)

Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no)

Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd

Detaljer

Episode 2

Sesong 1

av Thomas Ugelvik