Til podkasten
av Thomas Ugelvik
Kriminologene

4 Nicolay B. Johansen: Rusmiljø og rusreform, fagkritikk, gode fagmiljøer

Beskrivelse

Nicolay B. Johansen – også kjent som Nico – har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2008 om sosial kontroll i byer. Han har jobbet med kriminologisk og sosiologisk teori, med normer og normbrudd i rusmiljøet og med det som har fått navnet «krimmigrasjonskontroll». I tillegg til Universitetet i Oslo har han arbeidet ved andre akademiske institusjoner som Universitetet i Aalborg, OsloMet og Politihøyskolen. Han var primus motor for Skyggeutvalget, et selvoppnevnt utvalg som tok på seg å være et alternativ til det myndighetsoppnevnte rusreformutvalget. Han jobber for tiden med å skrive bok om erfaringene med Skyggeutvalget. Han er også involvert i oppstarten av en ny stiftelse ved navn ModusA, som har som formål å fremme kunnskap om velferdspolitiske temaer og praksiser, og da særlig temaer som har med rus-, sosial-, og kriminalpolitikk å gjøre. I tillegg til alt dette er han også en svært aktiv samfunnsdebattant.

Nylig publiserte Nico en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning hvor han retter nokså skarp kritikk mot den norske kriminologiske fagtradisjonen og særlig den kritiske kriminologien som vokste frem på 1970-tallet. Kritikken handler blant annet om et brudd med akademisk kultur og mangelen på gode faglige møteplasser. 


Nico kan nås på nicolay.b.johansen@modusacademicus.no og @NicoBJo

Skyggeutvalget kan du lese mer om her: Skyggeutvalget – Rapporten som skal sette Rusreformutvalget i skyggen (wordpress.com)

Artikkelen vi snakker om finner du her: Bruddet med samfunnskontrakten - Nr 02 - 2021 - Tidsskrift for samfunnsforskning - Idunn


Programleder: Thomas Ugelvik (@ugelvik), hjemmeside: Thomas Ugelvik - Department of Criminology and Sociology of Law (uio.no)


Intromusikk: Morten Qvenild/Ugla lyd

Detaljer

Episode 4

Sesong 1

av Thomas Ugelvik