Facebook Pixel
Læring

─ Bruk av video kan gi oss bedre lærere

Beskrivelse

Utdanningen til fremtidige generasjoner står på spill når vi skal utdanne nye lærere. Lærerutdanningen må være relevant for det som skjer i skolen. Kan en videoapp være en del av løsningen?

Gjester: Torunn Aanesland Strømme, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Ane Aarre, avdelingsleder ved Persbråten videregående skole i Oslo.
Programleder: Magnus Heie
Produsent: Shane Colvin
Research: Magnus Heie

Kategorier