Facebook Pixel
Læring

Hvordan kan skolen forebygge psykososiale vansker?

Beskrivelse

Mange elever synes skolen er utfordrende. Hvordan møter skolen disse elevene? Og hvilke muligheter har skolen for å hjelpe elevene?

Forsker Edvard Befring og lærer Marianne Svarstad møtes til en samtale om hva skolen kan gjøre for å forebygge psykosisale vansker blant elvene.

Marianne Svarstad jobber på et nettbasert tilbud, for elever som ikke kommer seg igjennom ordinær videregående skole. Hun er både faglærer i engelsk og er sosiallærer.

Edvard Befring er Norges første professor i spesialpedagogikk og har forebygging som sitt spesialfelt.


Gjester: Edvard Befring og Marianne Svarstad

Programleder: Elise Koppang Frøjd

Research: Monica Bjermeland, Marika Vartun og Elise Koppang Frøjd

Produsent: Shane Colvin

Kategorier