Facebook Pixel
Legevaktpodden

#10: Sykt barn - bruk av skåringsverktøy

Legevaktpodden
Legevaktpodden

Hvordan kan syke barn vurderes på en god og trygg måte? Kan legevakten lære av erfaringer fra bruk av skåringsverktøy i sykehus?

Spesialist i barnesykdommer Anne Lee Solevåg samtaler med Jesper Blinkenberg, leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Teknisk produksjonsstøtte: Lisa Marie Haraldseide. Podkasten publiseres i samarbeid med Alrek Helseklynge.

Legevaktpodden
Ikke spilt