Facebook Pixel
Legevaktpodden

#3: Smittevernrutiner, bra eller til bry?

Legevaktpodden
Legevaktpodden
Er bruk av smittevernutstyr bare bra, eller kan det også være til skade? Covid-19 pandemien førte til strengere hygienekrav og mer bruk av smittevernutstyr. En av konsekvensene var mer hudplager blant helsepersonell.

I denne episoden fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin snakker Tone Morken med hudlege Hilde Kristin Vindenes og arbeidsmedisiner Kaja Irgens-Hansen. De har gjennomført en studie av håndhygiene, bruk av verneutstyr og hudplager blant ansatte i helsetjenesten under pandemien.

Teknisk produksjonsstøtte: Lisa Marie Haraldseide. Denne episoden var tidligere publisert i Alrekpodden.

Legevaktpodden
Ikke spilt