Facebook Pixel
Liberal Halvtime

Ep. 275: Økonomiske utsikter for 2022 og årene som kommer

Beskrivelse

Vil rentene stige, og vil inflasjonen feste seg? Hvordan påvirker pandemien den globale handelen, og hva har dette å si for den økonomiske utviklingen i Norge? Jon Nicolaisen har vært visesentralbanksjef i Norges Bank og reflekterer rundt de økonomiske utsiktene for verden og Norge.

Kategorier