Facebook Pixel
Lokalpolitisk kvarter

Episode 4: Kommunal personalpolitikk

Beskrivelse

Lokalpolitisk kvarter ser bak valløfta og festtalane, og avdekker kva som har skjedd i kommunestyresalen, rådmannskontor og bak lukka dører på kommunehuset dei siste fire åra. Åtvaring: Sterk kost om du er mørkredd.  ***  Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.

Kategorier