Facebook Pixel
Lokalpolitisk kvarter

Episode 5: Mette Vårdal - ordførarkandidat Vågå Senterparti

Beskrivelse

Gjest i studio: Ordførerkanidat Mette Vårdal (Senterpartiet) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Vågå Senterparti, deira ferske partiprogram og ordførarkanidat Mette Vårdal. Tema: Levande lokaldemokrati, hurtigtog vs flyplass, kommuneøkonomi, næringspolitikk og reiseliv.  Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen ***  Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.

Kategorier