Facebook Pixel
Lokalpolitisk kvarter

Episode 6: Sanna Sarromaa Spesial

Beskrivelse

Lokalpolitisk kvarter detonerar denne gong ei politisk bombe: Bygderefsar Sanna Sarromaa lanserer seg sjølv som varadordførarkandidat i Vågå Arbeiderparti - og har veldig mykje på hjarta. Tema:  Vågå - open eller ekskluderande,  skilsmisser og ungkarar, Vågå-saka og varaordførerkandidatur, bygdedyr og  anna styr. ***  Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.

Kategorier