Til podkasten
av Manifest
Manifest podkast

Politisk pub: Aleris-saken: sosial dumping i regi av offentlig sektor

Beskrivelse

Aleris-saken inneholder mange sider av velferdsprofittdebatten: kvalitet i velferden, arbeidsmiljø, arbeidstid, lønn, skatteunndragelser, dokumentfalsk, bevisst underbemanning og fryktkultur.

Innen offentlig velferdstjenester sprekker stadig saker om sosial dumping og andre forhold som krever opprydding av kommune, fagforeninger, offentlige etater, rettssystemet og Stortinget. Fagforbundets massesøksmål mot Aleris-konsernet er et av flere eksempler.

Fagforbundet gjør nå en grundig jobb for å rydde opp i bruken av selvstendig næringsdrivende fremfor ordinære ansettelser. Det ligger en anmeldelse hos Økokrim, og varsler til Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen.

Hva skjer? Hva kan fagforeninger og tillitsvalgte gjøre? Hvordan kan det ryddes opp?

Kim Pilgaard, konsulent for Aleris, en av 26 saksøkere
Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg
Lars Mamen, regionalt verneombud i Fellesforbundet
Trude Stavheim, rådgiver Fagforbundet

Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie
Møtet ble avholdt på Kulturhuset, Oslo, 24.10.18.

Detaljer

Episode

av Manifest