Til podkasten
av Manifest
Manifest podkast

Politisk pub - EØS bestemmer over arbeidslivet - 4. mai 2017

Beskrivelse

EØS-avtalens krav om fri konkurranse øker presset på å markedsrette og outsource stadig nye områder, og vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping. I to nye rapporter dokumenterer De Facto hvordan EØS bestemmer over norsk arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og norske tariffavtaler – stikk i strid med kravene fra forrige LO-kongress. På samferdselsområdet svekker EØS-harmoniseringen sikkerheten i luften, på jernbanen og på veiene. Makten over regelverk og kontroll flyttes ut av Norge, samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene presses nedover.

Hvilket handlingsrom har norske politikere og norsk fagbevegelse innenfor EØS-avtalen? Om EØS-avtalen undergraver standardene i norsk arbeidsliv, vil årets LO-kongress ta konsekvensene av det?

Panel:
• Jane B Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
• Arne Rødby, klubbleder Akers Solutions Tranby.
• Boye Ullmann organisasjonsarbeider Rørleggernes Fagforening Oslo.
Ordstyrer: Roar Eilertsen fra De facto.

Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto.

Detaljer

Episode

av Manifest