Til podkasten
av Manifest
Manifest podkast

Politisk Pub - Klimajobber - 25. oktober 2017

Beskrivelse

Å løse klimakrisen vil kreve store endringer i både samfunn og arbeidsliv. Uten en aktiv fagbevegelse vil vi ikke oppnå rettferdig og bærekraftig utvikling. Endringene skal også skapes lokalt – på arbeidsplassene og i samarbeid mellom bransjer. Politisk pub inviterer derfor lokale tillitsvalgte til å fortelle om sine løsninger og utfordringer i møte med det grønne skiftet. Hvordan sørger vi sammen for at fagbevegelsen selv sitter i førersetet framfor å bli omstilt ovenfra?

Panel:
Morten Svendsen, distriktsleder EL og IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus
Ingunn Gjerstad, leder i Handel og Kontor Region Øst
Mohammed Malik, klubbleder på Tine Kalbakken, NNN

Møteleder: Helene Bank, For velferdsstaten

Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto.

Detaljer

Episode

av Manifest