Facebook Pixel
Med egne øyne

Fredrik Græsvik: Den vanvittige historien om Moland og French

Med egne øyne
Med egne øyne
Fredrik blir i 2009 sendt til Kongo etter at de to norske eventyrerne, Moland og French, havner i sitt livs mareritt, anklaget for mord. Vi blir med på et sirkus av en rettergang og kommer tett på livet – og døden – i cella.
Med egne øyne
Ikke spilt