Facebook Pixel
Med egne øyne

Fredrik Græsvik: Stormingen av Kongressen

Med egne øyne
Med egne øyne
Fredrik må søke tilflukt i leiligheten i Washington idet illsinte Trump-tilhengere er i ferd med å storme Kongressen i januar 2021.
Med egne øyne
Ikke spilt